Dopravně psychologické vyšetření řidičů ve Zlíně
a v Otrokovicích

PhDr. Janka Kolářová
dopravní psycholog s Akreditací MD ČR
č j. 103/2012-160-OST/5

Nabízíme


Nabízíme dopravně psychologické vyšetření řidičů podle zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 75/2016 a §87a, ve znění pozdějších předpisů nezbytné pro:

 • držitele řidičského oprávnění pro skupinu vozidel C1+E. C, C+E
 • držitele řidičského oprávnění pro skupinu vozidel D1, D1+E, D, D+E
 • osoby, které žádají o vrácení řidičského oprávnění - po dosažení 12 bodů
 • osoby, které žádají o vrácení řidičského oprávnění – zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uložený soudem, nebo správním orgánem na dobu nejméně 6 měsíců, podmíněné podání návrhu na potrestání nebo podmíněné zastavení trestního stíhání
 • osoby, které žádají o získání profesního osvědčení ve smyslu §21 odst.2písm. c) zákona 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • osoby starší na základě žádosti praktického lékaře.

Jak psychotesty probíhají

Vyšetření trvá přibližně 4 hod., včetně seznámení s výsledky vyšetření a závěrečného pohovoru.

Posudek o psychické způsobilosti pro řízení motorového vozidla obdrží posuzovaná osoba po skončení vyšetření do ruky. Stejnopis posudku je zaslán do 5 pracovních dnů příslušnému dopravnímu odboru.

Když posudek požaduje ošetřující lékař, je posudek zaslán tomuto lékaři.

Pokud je výsledkem vyšetření psychická nezpůsobilost pro řízení, může vyšetření opakovat. Tato situace je upravena zákonem, dopravně psychologické vyšetření je možné opakovat nejdříve po uplynutí doby 3 měsíců.

Co si na vyšetření musíte donést:

 • výpis z Evidenční karty řidiče vystavený na Městském úřadu, dopravním odborem – ne na poště! Výpis vydaný Czech pointem je nedostatečný!!!
 • osoby, které žádají o navrácení řidičského oprávnění musí navíc donést sebou potvrzení o zdravotní způsobilosti pro řízení motorového vozidla od svého praktického lékaře, který není starší 30 dnů.
 • občanský průkaz
 • pero na psaní
 • brýle na čtení nebo naslouchadlo, pokud je potřebujete

Kontaktní údaje


Na vyšetření je nutné se objednat předem buď telefonicky nebo emailem.

Máme 2 pracoviště. Dopravně psychologické vyšetření je možné absolvovat buď na pracovišti ve Zlíně, nebo v Otrokovicích

Kontakt:

PhDr. Janka Kolářová

Telefon: +420 602 511 304

Email: j.kolarova@volny.cz

Zlín:

Dopravně psychologické vyšetření
budova ZLÍNSTAVu, vchod C - na straně od řeky
Autoškola Vrla s.r.o.
Bartošova 5532
760 01 Zlín

Otrokovice:

Dopravně psychologická laboratoř
první budova vpravo při vjezdu do areálu TOMA
Průmyslový areál TOMA a.s.
Tř.T.Bati 1566, b.014b
765 02 Otrokovice